Sektor Primene

POMORSKI SEKTOR

Zahvaljujući iskustvu od više od petnaest godina u pomorskim HVAC sistemima, projektujemo sisteme za sve tipove čamaca: brodove za krstarenje, trajekte, jahte i vojne čamce.

Mi kompletiramo svoje aktivnosti tako što obezbeđujemo precizne usluge za puštanje u rad projektovanih sistema.

Pripadamo stabilnom konzorcijumu za izgradnju pomorskih HVAC sistema.

REZIDENCIJALNI SEKTOR

U mogućnosti smo da se posvetimo svim pitanjima u vezi sa stambenim sistemima tako što upravljamo intervencijama sa visokim tehničkim i tehnološkim sadržajem koje vode do usvajanja najnaprednijih tehničkih rešenja. Nudimo projektovanja kada se tradicija najboljeg termo-tehničkog inženjerstva susreće sa trenutnim potrebama u oblastima energetske efikasnosti i uštede energije tako što nudimo najinovativnija rešenja.

SEKTOR ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Mi smo eksperti u projektovanju elektromehaničkih sistema za bolnice, klinike i domove za osobe kojima je potrebna dodatna pomoć i podrška i imamo međunarodne reference u ovoj oblasti. Podržavamo naše projektovanje tako što izvodimo precizne simulacije dinamike termo-fluida i kada su u pitanju operacione sale i kada su u pitanju pojedinačne sobe pacijenata kako bismo verifikovali maksimalnu efikasnost i komfor projektovanog HVAC sistema

SEKTOR OBRAZOVANJA

Projektujemo bezbedne, održive i komforne školske zgrade koje su prilagođene najnovijim zamislima predavanja u svim razredima, od obdaništa do univerziteta.

Naša filozofija projektovanja je zasnovana na svesnosti da će se obrazovni projekat dešavati u okviru tog prostora i obezbeđujemo maksimalan komfor i psihofizičku dobrobit svih koji u njemu borave.

SEKTOR SPORTSKIH CENTARA

Imamo mnogo godina iskustva u projektovanju sportskih objekata, od bazena do sportskih arena (uključujući i ledene hale). Projektujemo strukture na bilo kom nivou („pomeriti, igrati, prikazati“) promovišući usvajanje principa energetske efikasnosti. Kao članovi Asocijacije za sportske objekte i rekreaciju, podržavamo naše klijente pri analizi i rešavanju problema tehničke, ekonomske ili regulatorne prirode koji se odnose na sportske objekte.

SEKTOR INDUSTRIJE I SKLADIŠTA

Specijalizovani smo za projektovanje sistema za industrijsku upotrebu: skladišta, fabrike, itd.

Nudimo pakete integrisanih komplementarnih usluga koje obuhvataju projektovanje, energetsku reviziju, energetsko modelovanje, procese sertifikacije (LEED Breeam DGNB WELL), puštanje u rad i tehnički pregled postojećih objekata (retro-commissioning) uz sve konsalting usluge s ciljem poboljšanja energetske efikasnosti.

SEKTOR IZLOŽBENIH PROSTORA I TRŽNIH CENTARA

Projektujemo komercijalne prostore, maloprodajne objekte, prodavnice, outlet centre.Sarađivali smo sa nekim od najpoznatijih globalnih dizajnera na glavnim prodavnicama najvažnijih brendova.

Imamo reference u sledećim oblastima: moda, telekomunikacije, bankarski sektor, hrana, wellness, lična nega, sektor prehrambene industrije, GDO.

Projektujemo i novo izgrađene nekretnine i postojeće nekretnine.

POSLOVNI PROSTOR

Projektujemo elektromehaničke sisteme za poslovne zgrade. Naše usluge se kreću u opsegu od planova renoviranja do projektovanja aktivnosti za potrebe velikih poslovnih centara.

Takođe izvodimo energetsku reviziju i tehnički pregled (retro-commissioning) postojećih sistema i povezanih procesa u cilju povećanja efikasnosti objekta.

SEKTOR CRKVI I ISTORIJSKIH ZGRADA

Imamo dugu istoriju u izvršenju aktivnosti projektovanja u crkvenim objektima, i uopštenije u objektima velike istorijske vrednosti ili monumentalnim objektima

Radimo u novim, modernim ili drevnim crkvenim kompleksima, koji su pod zaštitom Odbora za kulturno nasleđe i zaštitu.

Izvodimo složene simulacije dinamike termo-fluida na istorijskim prostorima (uključujući i freske) kako bismo predvideli ponašanje i reakciju na klimatske pojave.

SEKTOR POZORIŠTA I BIOSKOPA

Sa više od 15 godina iskustva u projektovanju prostora za pozorišne ili kinematografske predstave kao i pokrivene prostore za javne izložbe, u mogućnosti smo da izađemo u susret bilo kom zahtevu klijenta.

Kod projektovanja obraćamo najveću moguću pažnju termalnom i akustičnom komforu koji su suštinski za korisnike prostora.

SEKTOR AERODROMA

Projektovali smo sisteme za objekte unutar aerodromskog prostora, posebno terminale, mostove i hangare, prostore za kupovinu, itd.

Svesni smo potreba i zahteva korisnika u ovim sredinama kao i osoba koje upravljaju ovim sredinama uključujući i pitanja u vezi sa obezbeđenjem.

SEKTOR UGOSTITELJSTVA

Naše aktivnosti obuhvataju male rezidencije, holiday village kao i hotele sa 300 soba, uključujući i najekskluzivnije centre lepote. Profesionalno i kompetentno implementiramo sva pitanja MEP sistema koja se odnose na objekte wellness-a i ugostiteljstva sa posebnim osvrtom na troškove poslovanja i održavanja.

Nudimo izvršenje energetske revizije i tehničkog pregleda (retro-commissioning) za postojeće objekte.

sr_RS