MEP PROJEKTOVANJE

MEĐUNARODNI STANDARDI

Naš dizajnerski tim je zahvaljujući doprinosu različitim međunarodnim projektima stekao duboko poznavanje osnovnih standarda

SNIP Russia
STANDARD
SNIP Russia
UNI CEI Italy
STANDARD
UNI CEI Italy
BSI Great Britain
STANDARD
BSI Great Britain
ASHRAE USA
STANDARD
ASHRAE USA
DIN Germany
STANDARD
DIN Germany
SRPS Serbia
STANDARD
SRPS Serbia

ENERGO ima u ponudi integrisane usluge projektovanja i pripreme grafičke dokumentacije (studije izvodljivosti, smernice, preliminarni, konačni, detaljni, strukturni dizajn) obuhvatajući i koordinaciju među instalacijama sistema (mehanička i električna) koje prati i sledeće:

 • Izgled poprečnog preseka, konstruktivni detalji
 • Dokumentacija za tendere
 • Tehničke specifikacije
 • Tehnički odnosi
 • Operativna logika BMS-a/automatska
 • Predmer
 • Nadzor radova
 • Nadzor i kontrola projektanata nezavisnog tela
 • Nadzor i kontrola izvođača

SISTEMI KOJE PROJEKTUJEMO

 • Sistem rashlađene vode
 • Sistem tople vode
 • Sistem pare
 • Sistem gasa
 • DX hlađenje (sistem direktne ekspanzije)
 • Sistem oporavka energije
 • Industrijski ventilacioni sistem
 • Sistem koji koristi obnovljivu energiju (geotermalni, solarni sistem hlađenja)
 • Sistem za gašenje požara (prskalice i hidranti)
 • Sanitarne vodovodne instalacije
 • Instalacije za otpadne vode
 • Gasne mreže
 • Električni sistemi srednjeg i niskog napona
 • Specijalni sistemi (nadzor, obezbeđenje)
 • Fotonaponski sistemi
 • Mikrološki sistemi
 • Sistemi za zaštitu od atmosferskih pražnjenja
 • Instalacije osvetljenja (unutrašnje, spoljašnje, monumentalno, za sport, za velike prostore)
 • Energetski (korekcija faktora snage, instrumentalna analiza mreže)
 • Normativno (okruženja u opasnosti od eksplozija, atmosferskih pražnjenja, itd.)
 • Preliminarne analize i studije izvodljivosti
 • Sa konstantnom količinom vazduha
 • Sa varijabilnom količinom vazduha
 • Sa varijabilnom količinom vazduha i temperaturom
sr_RS