BREEAM

BREEAM SERTIFIKACIJA

The Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method (BREEAM) je međunarodno priznata i sertifikovana procena koja ima za cilj da pregleda i poboljša ekološke performanse zgrada.

Sa ovog stanovišta, kada se koristi kao alat u projektovanju BREEAM će proceniti ekološke performanse nove zgrade i renoviranja obezbeđujući okvir za poboljšanje kao i demostrirati dobre prakse u projektovanju koje mogu da se revidiraju

Sertifikovana procena predstavlja procenu nezavisnog tela, koja je verifikovana od strane Institucije za istraživanje u gradnji (BRE – Building Research Establishment) obezbeđujući na taj način referentne vrednosti (benchmarking) i visoke strandarde procene u celom svetu. Obavljaju je obučeni procenjivači i BREEAM obezbeđuje lako razumljivu, nezavisnu i transparentnu oznaku ekoloških performansi. Uz to, kako bi se osigurali visoki standardi BREEAM procenjivača i procene, sve BREEAM sheme se izvode pod Shemom odgovorne osobe, koja je od strane Nacionalnog organa za akreditaciju u Ujedinjenom kraljevstvu (UKAS - National Accreditation Body for the United Kingdom) akreditovana da ispunjava zahteve ISO 17024.

BREEAM razmatra u različitim kategorijama ključna globalna i lokalna pitanja o životnoj sredini i unutrašnji ambijent za stanare.

Management
Management
Health and Wellbeing
Health and Wellbeing
Energy
Energy
Transport
Transport
Water
Water
Materials
Materials
Waste
Waste
Lands and use of Ecology
Lands and use of Ecology
Pollution
Pollution

BREEAM glavne reference

Project nameCertification type and Rating systemLevelSurface (m2)Location
SCHENKER BOLOGNA DC14Breeam NC International 2016Very Good12.000Bologna Interporto Italy
LOGISTA BOLOGNA DC15Breeam NC International 2016Very Good20.000Bologna Interporto Italy
VAILOG DC14 EXTENSIONBreeam NC International 2016Very Good7.000Bologna Interporto Italy
VAILOG DC14Breeam NC International 2016Very Good20.000Bologna Interporto Italy
NOVARA S. AGABIO BUILDING ABreeam NC International 2016Good25.000Novara Italy
NOVARA S. AGABIO BUILDING BBreeam NC International 2016Very Good32.000Novara Italy
VIA BIROLLI 19Breeam NC International 2016Very Good8500Roma Italy
SCHENKER VERONABreeam NC International 2016Very Good16.000Verona Italy
SETTALABreeam NC International 2016ongoing27.000Settala Italy
EX AREA CEAT SETTIMO TOBreeam NC International V6Very Good45.000Settimo TO Italy
Consultancies for the Main Contractor
AMAZON TORRAZZABreeam NC International 2016Very Good131.000Torrazza Piemonte Italy
AMAZON CASIRATEBreeam NC International 2016Very Good45.000Casirate Italy
USCE TOWER 2Breeam NC International 2016Excellent60.000Belgrade Italy

Naša usluga uključuje sledeće aktivnosti:

 • Pred-procenu kako bi se dobio BREAAM sertifikat na zahtevanom nivou.
 • BREEAM specifikacja: instrukcije za projektante i Glavnog izvođača radova u fazi izgradnje.
 • Aktivno učešće našeg međunarodnog BREEAM procenjivača u celokupnom sertifikacionom procesu tako što izdaje mišljenja i pokazatelje na projektu tokom projektovanja i faze implementacije selektovanih strategija na lokaciji.
 • Verifikacija dokumenata koje su dostavili projektanti i kompanije kako bi se ispunili zahtevi BREEAM sertifikacije.
 • BREEAM obuke za građevinske kompanije.
 • Asistencija u pripremi neophodnih planova kao što su Plan kontrole erozije i sedimenta, Plan upravljanja otpadom, itd.
 • Asistencija u pripremi neophodnih planova kao što su Plan kontrole erozije i sedimenta, Plan upravljanja otpadom, itd.
 • Energetsko modelovanje i termalno modelovanje
 • Simulacije dnevnog osvetljenja i prirodne ventilacije
 • Procene u vezi sa klimatskim promenama
 • LCA, LCC Procena životnog ciklusa i trošak životnog ciklusa
 • Puštanje u rad, termografija, test nepropusnosti vazduha iz prostorije
 • Test kvaliteta vazduha
sr_RS