KEY MEMBERS

Energo Grupa: Dinamizam mlade strukture kombinovan sa više od deset godina iskustva stečenog od strane svih naših inženjera tokom svih godina međunarodnih aktivnosti dozvoljava našem timu da se suoči sa najnaprednijim i različitim pitanjima projektovanja.

Priprema i iskustvo našeg tima su garancije modernog, efikasnog i isplativog dizajna

Mi procenjujemo sve aspekte koji sistem mogu da učine posebno efikasnim i prikladnim. Krajnji cilj našeg projektovanja je dostizanje zahtevanih performansi u skladu sa definisanjem konkurentnog ekonomskog okvira za izvođenje radova.

Mi biramo komponente i opremu s ciljem optimizacije troškova i potrošnje energije, sa očiglednim benefitima, koje dokumentujemo, o naknadnim tekućim troškovima i upravljanju instalacijama sistema.

Nudimo Vam dizajn koji se sa novog stanovišta bavi klasičnim sistemom inženjerskih tema, kada se najbolje inženjerske tradicije susreću sa trenutnim potrebama u području energetske efikasnosti i štednje energije tako što se pružaju najinovativnija rešenja.

Mi smo vodeća kompanija u Evropi za procese sertifikacije LEED®, WELL™, DGNB®, BREEAM® i PARKsmart. Navedeno se može primeniti i na naše LEED® obuke (USGBC obrazovni partner), zahvaljujući našem LEED predavaču i USGBC predavač kao i našim WELL obukama zahvaljujući našem WELL predavaču i DGNB (partner DGNB Akademije).

Energo je jedna od malobrojnih evropskih kompanija sa sertifikovanim ovlašćenjem za puštanje u rad (od strane AABC Grupe za puštanje u rad) i priznatih WELL organizacija za testiranje performansi.

Mi poslujemo u celoj Evropi u skladu sa lokalnim propisima i nudimo naše usluge na sledećim jezicima: engleskom, italijanskom, srpskom, hrvatskom, francuskom, ruskom i nemačkom.

DANILO FRANCHI

Sustainability Director

Danilo Franchi je nakon diplomiranja inženjerstva na Politehničkom fakultetu u Milanu nastavio svoj profesionalni razvoj kao menadžer projekta.

Danilo Franchi / Sustainability Director, a partner in Energo Group

MARIJA GOLUBOVIC

Mechanical Engineer

Mašinski inženjer svetske klase, sa preko 20 godina iskustva u projektovanju i puštanju u rad mehaničkih sistema za širok spektar tipova zgrada, vojnih plovila i brodova za krstarenje, i istinski pionir zelene gradnje.

sr_RS