01
WELL Training Courses in Belgrade

02
LEED & WELL COURSES IN MILAN

03
First European PARKsmart certified garage

04
LEED Fellow

Integrated engineering, design and certification services are reflecting our commitment for Environmental Sustainability and for the adoption of Energy Efficiency Practices.
01
WELL Training Courses in Belgrade
02
LEED & WELL COURSES IN MILAN
03
First European PARKsmart certified garage
04
LEED Fellow
Energo, USGBC Education Partner™ od strane U.S.Green Building Council‐a (USGBC), organizuje osnovne i napredne zvanične USGBC kurseve, za profesionalce i proizvođače, u celoj Evropi, po LEED® protokolu.
*

LEED® KURSEVI

Energo, USGBC Education Partner™ od strane U.S.Green Building Council‐a (USGBC), organizuje osnovne i napredne zvanične ...
* 3630
Energo organizuje zvanične WELL kurseve za profesionalce i kompanije širom Evrope, za bazične i napredne nivoe WELL-a.
*

WELL™ KURSEVI

Energo organizuje zvanične WELL kurseve za profesionalce i kompanije širom Evrope, za bazične i napredne nivoe WELL-a.
* 901
Energo obavlja usluge projektovanja sa kompletnom grafičkom dokumentacijom (studije izvodljivosti, izrada idejnih, glavnih i izvođačkih projekata) u koordinaciji sa različitim instalacijama (mašinskim i električnim)
*

PROJEKTOVANJE INSTALACIJA

Energo obavlja usluge projektovanja sa kompletnom grafičkom dokumentacijom (studije izvodljivosti, izrada idejnih, glavnih i izvo ...
* 5609
Od 2008. obavljamo proces sertifikacije i konsaltinga u oblasti LEED®  sertifikacije, čime smo stekli iskustvo primenljivo u praksi u sveobuhvatnom procesu projektovanja, pa sve do samog dobijanja sertifikata po svim protokolima
(USGBC i GBC Italia).  
*

LEED® SERTIFIKACIJA

Od 2008. obavljamo proces sertifikacije i konsaltinga u oblasti LEED®  sertifikacije, čime smo stekli iskustvo primenljivo ...
* 4600
WELL Building Standard™ pruža priliku da se dizajnira i gradi s fokusom na ljude, što direktno podržava privredu u sveobuhvatnoj nameri da se zaštiti ljudsko zdravlje: Čak 90 procenata operativnih troškova su usmereni na zaposlene. Ovo znači da i mali uticaj na produktivnost, angažman i zadovoljstvo na radnom mestu mogu imati veliki povraćaj.


*

WELL™ SERTIFIKACIJA

WELL Building Standard™ pruža priliku da se dizajnira i gradi s fokusom na ljude, što direktno podržava privredu u sveobuhvatnoj nameri ...
* 1528
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je jedan od najpoznatijih svetskih standarda za sertifikaciju nivoa održivosti nekog objekta.
*

BREEAM® SERTIFIKACIJA

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je jedan od najpoznatijih svetskih standarda za sertifikaciju ...
* 2768
Energo, član DGNB‐a od 2010. godine, od 2013. godine raspolaže sa prvim i jedinim DGNB Auditor‐om u Italiji. 
*

DGNB® SERTIFIKACIJA

Energo, član DGNB‐a od 2010. godine, od 2013. godine raspolaže sa prvim i jedinim DGNB Auditor‐om u Italiji. 
* 2852
Energo raspolaže sa svojim LEED for Homes Green Rater-om od 2014. godine. Green Rater-i igraju ključnu ulogu prilikom sertifikacije objekata po LEED for Homes sistemu sertifikacije.
*

LEED GREEN RATER

Energo raspolaže sa svojim LEED for Homes Green Rater-om od 2014. godine. Green Rater-i igraju ključnu ulogu prilikom ...
* 1674
Energo pruža konsultantske usluge sa ciljem da pruži procenu usklađenosti materijala i proizvoda u skladu sa LEED Kreditima.
*

GREEN TARGET PROGRAM®

Energo pruža konsultantske usluge sa ciljem da pruži procenu usklađenosti materijala i proizvoda u skladu sa LEED Kreditim ...
* 1781
U mogućnosti smo da obezbedimo kompletnu dokumentaciju za “start up” u skladu sa principima međunarodnih standarda (ASHRAE, SMACNA, i sl.) kao i redosled takve procedure sa planiranjem aktivnosti na terenu i njenim koordinisanjem sa građevinskim aktivnostima.  
*

COMMISSIONING & Commissioning Authority (CxA)

U mogućnosti smo da obezbedimo kompletnu dokumentaciju za “start up” u skladu sa principima međunarodnih standarda (ASHRAE, SMACN ...
* 1366
Preko osam godina pružamo usluge Energetskog Modelovanja objekata (prema ASHRAE standaridma), kao i podršku prilikom projektovanja sistema, ili u cilju dobijanja LEED kredita vezanih za energiju.
*

ENERGETSKO MODELOVANJE

Preko osam godina pružamo usluge Energetskog Modelovanja objekata (prema ASHRAE standaridma), kao i podršku prilikom projektovan ...
* 2568
Energy Audit, odnosno Energetska revizija i dijagnostika, koju nudi ENERGO, je sistematska procedura koja ima za cilj da obezbedi temeljno razumevanje potrošnje energije u objektu, kako bi se izdvojile i odredile mogućnosti za uštedu energije.  
*

ENERGY AUDIT

Energy Audit, odnosno Energetska revizija i dijagnostika, koju nudi ENERGO, je sistematska procedura koja ima za cilj da obezbedi temel ...
* 1552
Simulacije pružaju pouzdano predviđanje termofizičkog ponašanja objekta, koja uzimaju u obzir rad uređaja za klimatizaciju, unutrašnjih i spolnih toplotnih opterećenja, osunčanosti i hladovinu, na osnovu stvarnih meteorološkoh podataka i realnih uslova na datom prostoru.
*

SIMULACIJE Termodinamičke,Solarnog zračenja i prir. ventilacije

Simulacije pružaju pouzdano predviđanje termofizičkog ponašanja objekta, koja uzimaju u obzir rad uređaja za klimatizaciju, unutrašnji ...
* 2996
Naše simulacije na pravi način doprinose svim analizama čiji je cilj definisanje veličine i rasporeda svetlosnih izvora, o instaliranoj snazi osvetljenja, logici paljenja i procene uticaja eventualnih senki koje bi se postigle uz pomoć roletni ili brisoleja, a koje bi uticale na osvetljenost prostorija.
*

SIMULACIJE Prirodnog, veštačkog i komb. osvetljenja

Naše simulacije na pravi način doprinose svim analizama čiji je cilj definisanje veličine i rasporeda svetlosnih izvora, ...
* 2284
Energo izvodi, direktno sa svojim osobljem, jako napredne termotehničke analize na zgradama istorijskog i kulturnog značaja, u muzejima, kao i posebne studije koje doprinose očuvanju fresaka. 
*

SIMULACIJE u sferi umetnosti i za istorijske objekte

Energo izvodi, direktno sa svojim osobljem, jako napredne termotehničke analize na zgradama istorijskog i kulturnog značaja, u muzeji ...
* 2232
Energo, već petnaest godina, koristi naprednu tehnologiju simuliranja uz pomoć napredne tehnologije CFD simulacijaj (Computational Fluid Dynamics) nudeći proizvođačima, arhitektonskim i građevinskim kompanijama, kompletna pouzdana rešenja koja omogućavaju neposrednu procenu jednog proizvoda, jedne prostorije ili celog objekta iz ugla mehanike fluida i termodinamike. 
*

CFD SIMULACIJE

Energo, već petnaest godina, koristi naprednu tehnologiju simuliranja uz pomoć napredne tehnologije CFD simulacijaj (Computation ...
* 3115
"Zeleno" projektovanje mnogi tumače kao naziv koji je izveden pri projektovanju sistema koji su ekološki orijentisani. Mi smo više nego ubeđeni da je to ništa drugo nego kvalitetno projektovanje. 
*

GREEN DESIGN

"Zeleno" projektovanje mnogi tumače kao naziv koji je izveden pri projektovanju sistema koji su ekološki orijentisani. Mi smo vi ...
* 1580
Naša iskustva pokrivaju celokupan projektantski opus za arhitekturu, koji uključuje i dizajn enterijera, sa ciljem stvaranja jedinstvenih, kvalitetnih projekata, visokog standarda.
*

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE

Naša iskustva pokrivaju celokupan projektantski opus za arhitekturu, koji uključuje i dizajn enterijera, sa ciljem stvaranja jedinstvenih, ...
* 3264
U dinamičkoj atmosferi projektovanja, realizacije i menadžmenta, naši PM koriste iskustvo i sposobnost da planiraju, kontrolišu i upravljaju poslovima, dovodeći ih do konačne finalizacije: realizacije proračuna troškova u poređenju sa predviđenim.  
*

PROJEKT MENADŽMENT

U dinamičkoj atmosferi projektovanja, realizacije i menadžmenta, naši PM koriste iskustvo i sposobnost da planiraju, kontrolišu i u ...
* 2577
Naše osoblje, zahvaljujući čestim inspekcijama gradilišta, kontroliše da se predviđeni radovi izvode u skladu sa propisima i zakonom, projektom u okviru ugovora, zajedno sa nadzorom podizvođača, pružajući koordinaciju aktivnosti tokom ispunjavanja rokova koji se navode u ugovoru.  
*

NADZOR RADOVA

Naše osoblje, zahvaljujući čestim inspekcijama gradilišta, kontroliše da se predviđeni radovi izvode u skladu sa propisima i zako ...
* 2676
Vršimo termografska istraživanja na objektima i njihovim instalacijama, vršimo energetske revizije, lokalizujemo toplotne mostove, pratimo sisteme, pronalazimo gubitke, utvrđujemo mesta na kojima su gubici, infiltracije, i primenjujemo iste analize na istorijskim objektima i dr.
*

TERMOGRAFIJA

Vršimo termografska istraživanja na objektima i njihovim instalacijama, vršimo energetske revizije, lokalizujemo toplotne mostove, pratim ...
* 2896
Vršimo usluge sudskog veštačenja i za Menadžment konsalting i pružamo tehničku podršku prilikom rešavanja nepravilnosti unutar instalacija, u fazi izvođenja i završetka postrojenja. Beležimo procente razlike, pružamo tehničke preglede i tehnički konsalting. Posedujemo desetogodišnje iskustvo u ovoj oblasti.
*

CLAIMING ATP CTP

Vršimo usluge sudskog veštačenja i za Menadžment konsalting i pružamo tehničku podršku prilikom rešavanja nepravilnos ...
* 1592
Pružamo analizu troškova izvođenja radova na osnovu idejnih projekata, a pružamo istovremeno i temeljnu tehničku analizu izvodljivosti sistema, mašinskih instalacija i komponenati u cilju uspostavljanja jasne i potpune slike stvarnih troškova.
*

ANALIZE TROŠKOVA

Pružamo analizu troškova izvođenja radova na osnovu idejnih projekata, a pružamo istovremeno i temeljnu tehničku analizu izvo ...
* 2618