Profil kompanije

O nama

Energo predstavlja dinamičnost jedne mlade strukture, sjedinjene sa višegodišnjim iskustvom, koje je sazrelo u svakom od naših inženjera nakon godina aktivnog rada u saradnji sa različitim međunarodnim kompanijama. To nam omogućava da se suočimo sa najrazličitijim i najkomplikovanijim zadacima bilo koje vrste.  
 
Spremnost i iskustvo našeg tima su garancija savremenog, efikasnog i ekonomski isplativog pristupa  projektovanju.  
 
Predlažemo Vam projektovanje koje prevazilazi klasične metode, sa novim pristupima, gde se tradicija kvalitetnog inženjeringa susreće sa savremenim potrebama u oblasti efikasnosti i uštede energije, uz upotrebu najinovativnijih rešenja. 

Mi smo lideri u regionu i među prvim preduzećima u Evropi, za izradu projekata po LEED® i  DGNB® standardima sertifikacije; kao i za zvanične USGBC® - LEED® informativne kurseve, zahvaljujući našem autorizovanom USGBC Faculty‐u. Ističemo se i našim radom u oblasti Commissioning-a, puštanja instalacija u rad, zbog čega smo jedina sertifikovana kompanija za tu oblast, u regionu.

Poslujemo širom Evrope, u skladu sa lokalnim standardima i u mogućnosti smo da projektujemo na  sledećim jezicima: srpskom, italijanskom, hrvatskom, engleskom, francuskom, ruskom i nemačkom. 

Pružamo integrisane usluge inženjeringa, projektovanja i sertifikacije, koje predstavljaju odraz naše posvećenosti cilju zaštite životne sredine i usvajanju energetski efikasne prakse.


Usluge koje pružamo: 

 • KGH PROJEKTOVANjE  
 • LEED® SERTIFIKACIJA  
 • LEED® KURSEVI
 • DGNB® SERTIFIKACIJA  
 • BREEAM® SERTIFIKACIJA  
 • WELL® SERTIFIKACIJA  
 • PUŠTANjE INSTALACIJA U RAD - COMMISSIONING & Commissioning Authority (CxA)
 • ENERGETSKO MODELOVANjE 
 • ENERGETSKE REVIZIJE 
 • SIMULACIJE Termodinamičke, Solarnog zračenja i prirodne ventilacije
 • SIMULACIJE Prirodnog, Veštačkog i Kombinovanog osvetljenja
 • SIMULACIJE u sferi umetnosti i za istorijske objekte
 • CFD SIMULACIJE 
 • ZELENO (ODRŽIVO) PROJEKTOVANjE 
 • ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANjE
 • PROJEKT MENADžMENT
 • NADZOR RADOVA
 • TERMOGRAFIJA
 • SUDSKO VEŠTAČENjE
 • ANALIZE TROŠKOVA


Oblasti u kojima radimo: 

 • Poslovni i komercijalni objekti 
 • Hoteli i Restorani 
 • Bolnice 
 • Stambene zgrade 
 • Industrijski objekti i skladišta 
 • Sportski centri 
 • Ventilacija tunela
 • Farmaceutska, Prehrambena industrija, Čiste sobe (Clean room) 
 • Projektovanje KGH na brodovima