Usluge koje pružamo...

Usluge

Pružamo integrisane usluge inženjeringa, projektovanja i sertifikacije, koje predstavljaju odraz naše posvećenosti cilju zaštite životne sredine i usvajanju energetski efikasne prakse.

"Zeleno" projektovanje mnogi tumače kao naziv koji je izveden pri projektovanju sistema koji su ekološki orijentisani.  
Mi smo više nego ubeđeni da je to ništa drugo nego kvalitetno projektovanje.

Dobro projektovanje, samo po sebi, utemeljuje i povećava efikasnost, odnosno smanjuje potrošnju energije, eliminišući predimenzionisanost sistema. Sve ovo rezultira sa različitim pozitivnim efektima, među kojima su i oni ekonomski, koji se prikazuju kao jako povoljni prilikom faze realizacije sistema i njegove dalje eksploatacije.

Pozivamo Vas da pregledate sve usluge koje nudimo, na meniju sa desne strane!