WELL™ SERTIFIKACIJA

WELL Building Standard™ pruža priliku da se dizajnira i gradi s fokusom na ljude, što direktno podržava privredu u sveobuhvatnoj nameri da se zaštiti ljudsko zdravlje: Čak 90 procenata operativnih troškova su usmereni na zaposlene. Ovo znači da i mali uticaj na produktivnost, angažman i zadovoljstvo na radnom mestu mogu imati veliki povraćaj.

WELL Building Standard™ se može primeniti u mnogim građevinskim sektorima, a trenutni WELL v1 je optimizovan i namenjen za komercijalne i institucionalne poslovne zgrade. WELL je to dodatno organizovao u Tipologije Projekta koje razmatraju specifične stavke jedinstvene za određeni tip zgrade ili faze u izgradnji.

Karakteristike WELL-a su kategorizovane ili kao Preduslovi neophodni za osnovnu WELL sertifikaciju, ili kao Optimizacije tj. opciona poboljšanja, koji zajedno određuju nivo sertifikacije iznad osnovne sertifikacije. Ponderisani rezultati se kombinuju a finalni rezultat se potom ocenjuje sa Srebrnim, Zlatnim ili Platinum nivoom sertifikacije u skladu sa WELL sistemom ocenjivanja.

WELL meri osobine zgrada koje imaju uticaj na zdravlje stanara posmatrajući sedam faktora. ili Koncepte koji su sačinjeni od preko 100 karakteristika. Ispod je priloženo Sedam Koncepata WELL Building Standard™.


Zaposleni koji rade u WELL sertifikovanim sredinama su osetili pozitivne uticaje na njihovu produktivnost i performanse. U prvoj kancelariji u okviru WELL Certified™ Pilot Program, zaposleni su, prema sprovedenoj anketi, reagovali na sledeći način:

  • 94% je reklo da novi prostor ima pozitivan efekat na njihov učinak na poslu,
  • 93% je reklo da lakše sarađuju sa ostalim kolegama,
  • 100% je reklo da su klijenti zainteresovani u njhov nov način rada,
  • 92% je reklo da je novi prostor stvorio pozitivan efekat na njihovo zdravlje i dobrobit,
  • 83% se osetilo produktivnije.