LEED GREEN RATER

Energo raspolaže sa svojim LEED for Homes Green Rater-om od 2014. godine.

LEED for Homes je jedini program Sertifikacije objekata rezidencijalne namene. Green Rater je sertifikovani profesionalac, kvalifikovan energetski procenitelj kuća, stambenih i manjih komercijalnih objekata. Revizije objekata obuhvataju sledeće aktivnosti koje se sprovode direktno i od strane naše kompanije: 

  • Termografija 
  • Blow door test (testiranje zaptivenosti objekta)
  • Hers rating (RESNET) 
  • CAZ Test (Combustion Appliance Zone)
Green Rater-i igraju ključnu ulogu prilikom sertifikacije objekata po LEED for Homes sistemu sertifikacije.

Green Rater-i se razlikuju od ostalih Home Energy Rater-a iz razloga što su kvalifikovani da rade po Leadership for Energy and Environmental Design (LEED) program-u. LEED for Homes sistem sertifikacije, koji je 2007. godine pokrenuo U.S. Green Building Council (USGBC), je program koji promoviše projektovanje i izgradnju objekata visokih energetskih performansi.

Green rater-i su u mogućnosti da obezbede usluge sertifikacije za svaki LEED BD+C: Homes i/ili LEED BD+C: Multifamily Midrise projekat.


Green Rater-i imaju odgovornost da:

  • Pružaju usluge verifikacije LEED for Homes registrovanog projekta na licu mesta.
  • Sastavljaju Project Submittal Package i da ga dostave na Certification review.
  • Proveravaju da je objekat projektovan i izgrađen prema rigoroznim zahtevima LEED for Homes rejting sistema.
  • Green Rater-i moraju biti uključeni u projekat od samog koncepta i kasnije, u fazi izgradnje.
  • Projektantski timovi koji su zainteresovani da učestvuju na nekom LEED for Homes projektu moraju se obratiti Green Rater-u. 

Svi Green Rater-i obavljaju svoje poslove u saradnji sa tzv. Homes Provider Organizations kako bi se uspešno sproveo sistem sertifikacije svakog BD+C: Homes i/ili BD+C: Multifamily Midrise projekta. Njihovi operateri pružaju osiguravanje kvaliteta svakog Green Rater-a. Oni mogu biti deo lokalnih udruženja koje su ovlašćene od strane GBCI, formirane na bazi iskazanog isksutva i stručnosti u "zelenim zgradama" stambene namene i njihovog iskustva na terenu.


Luštica Bay, Tivat, Crna Gora – prvi Evropski Registrovani LEED for Homes Pilot Projekat   
Očekivani nivo sertifikacije: Platinum