GREEN TARGET PROGRAM®

Energo pruža konsultantske usluge, zahvaljujući svom iskustvu koje je sazrilo konkretnim radom na LEED projektima, sa ciljem da pruži procenu usklađenosti materijala i proizvoda u skladu sa LEED Kreditima.


S obzirom da smo pre svega projektanti, jako smo dobro upoznati sa svim onim što vam je zaista potrebno prilikom "mapiranja proizvoda" u zelenoj gradnji, jer ne vršimo “greenwashing” (lažno predstavljanje proizvoda kao održivog) i u ceo posao ne uplićemo skupe i često nepotrebne kompanije za sertifikaciju kvaliteta nekog proizvoda.

Uzevši sve to u obzir, naša ponuda podrazumeva:

  • Pripremu tekstova potrebnih za prezentaciju proizvoda, koju bi sačinjavao opis toga kako su vaši proizvodi postavljeni unutar LEED protokola.
  • Uvid u one komponente koje su doprinele da vaši proizvodi (ili proizvodi kompanija koje predstavljate) daju doprinos u kontekstu održivosti, kao na primer: proizvodi koji u sebi sadrže reciklirane, prethodno korišćene sirovine iz datog regiona i dr.
  • Smernice za ostvarivanje poena kod LEED kredita, tj konkretni dokazi koji se tiču vaših proizvoda i njihovog doprinosa zarad ostvarivanja istih (u pitanju je tabela koja analizira svaki predmet pojedinačno, u poređenju sa svim LEED protokolima koji su trenutno važeći, prepoznavajući koji se krediti ostvaruju, gde i u sa koliko poena) sa detaljnim objašnjenjem svakog od kredita.
  • Podršku koju bi vaša kompanija mogla da pruži svojim klijantima zarad ostvarivanja LEED sertifikacije.
  • Priprema faksimil dokumentacije (koju bi trebalo s vrema na vreme ažurirati sa novim podacima) koji su odgovarajući za date Kredite na čije ispunjenje možete imati uticaj.
  • Obračuni kao što je assembly calculator.
  • LEED marketing, saveti i ideje o tome kako predstaviti vaš proizvod na tržištu u skladu sa pravilnikom USGBC-ja.