BREEAM® SERTIFIKACIJA

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je jedan od najpoznatijih svetskih standarda za sertifikaciju nivoa održivosti nekog objekta.

Od kako je osnovan 1990. godine, može se pohvaliti sa sertifikacijama u preko 45 zemalja i oko 45 miliona sertifikovanih kvadratnih metara objekata različitih funkcija.

Svi tipovi objekata, bez obzira na to gde se nalaze u svetu, mogu biti ocenjeni po BREEAM standardima.Obrazovane su standardne šeme za najrasprostaranjenije tipove objekata, kao što su poslovni, logistički centri, industrijski objekti, šoping molovi i dr. S druge strane BREEAM Bespoke šeme mogu biti korišćene za ocenu objekata posebnig tipa, kao što su hoteli, zgrade vlade, bioskopi itd.

Po sledećem principu funkcioniše sertifikacija.

BREEAM je nezavisan sistem za sertifikaciju uticaja objekata na životnu sredinu.

Da bi se ispunili uslovi za BREEAM sertifikaciju, potrebno je oceniti i dokazati nivo održivosti date nepokretnosti na osnovu ostvarenih kredita iz 70 različitih oblasti, podeljenih u 10 kategorija:

  • Management
  • Health & Wellbeing
  • Energy
  • Transport
  • Water
  • Materials
  • Waste
  • Land Use & Ecology
  • Pollution
  • Innovation

Krediti bivaju dodeljeni na osnovu ostvarenih performansi; Ostvareni poeni, u svakoj od kategorija, bivaju sabrani kako bi se uvidela ukupna važnost svake od kategorija. Njihov zajednički zbir omogućava kategorizaciju objekta na osnovu sledećih nivoa: Pass, Good, Very Good, Excellent or Outstanding.