ANALIZE TROŠKOVA

Vršimo procenu budžeta, evaluaciju i verifikaciju troškova realizacije instalacija na osnovu dobijenog  projekta. Pružamo analizu troškova za realizacije projekata na bazi preliminarnih rešenja, nudeći  jednu detaljnu analizu tehničke izvodljivosti instalacija, mašina i komponenata u cilju da se uspostavi jasan i sveobuhvatan ekonomski okvir.    
 
Stečeno iskustvo našeg osoblja, na pozicijama visoke odgovornost, pri vodećim italijanskim firmama, omogućava nam da prevaziđemo jako izazovne poslove u Italiji i inostranstvu.