NADZOR RADOVA

Kao dodatak našim uslugama projektovanja nudimo i nadzor radova koji se sastoji od upravljanja i tehničke kontrole, kontrole troškova i administrativne kontrole troškova u okviru poštovanja ugovora.   
 
Naše osoblje, zahvaljujući čestim inspekcijama gradilišta, kontroliše da se predviđeni radovi izvode u skladu sa propisima i zakonom, projektom u okviru ugovora, zajedno sa nadzorom podizvođača, pružajući koordinaciju aktivnosti tokom ispunjavanja rokova koji se navode u ugovoru.   
 
Kao nadzorni organ preuzimamo odgovornost preuzimanja materijala, čak i na osnovu kontrole kvaliteta i količine.