DGNB® SERTIFIKACIJA

Nemački Savet Održive Gradnje (DGNB ‐ Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) lansirao je najnoviji evropski rejting sistem German Quality Certification for Sustainable Construction, za zelenu gradnju u 2008. godini.   
 
Energo, član DGNB‐a od 2010. godine, od 2013. godine raspolaže sa prvim i jedinim DGNB Auditor‐om u Italiji. 
 
Nemački sertifikat za održivu gradnju obuhvata više tema koje su slične poznatijim LEED i BREEAM standardima, ali za razliku od njih se ističe po tome što koristi normative Evropske Unije i stavlja veći akcenat na analizi životnog ciklusa materijala i troškova, a tretira i građevinsku parcelu na drugi način.  
 
DGNB sistem promoviše ispunjavanje niza ekološkoh, ekonomskih i  socio‐kulturnih aspekata za   projekat jednog objekta.   
 
Ovaj sistem dodeljuje poene u šest posebnih oblasti:   
 
1.   Ekološki kvalitet 
2.   Ekonomski kvalitet 
3.   Društveno kulturni i funkcionalni kvalitet 
4.   Tehnički kvalitet 
5.   Kvalitet procesa 
6.   Kvalitet lokacije (razmatra se odvojeno zbog čega ne doprinosi ukupnoj oceni objekta)
 

Generalno, sva polja predstavljaju telo sastavljeno od 51 kredita, kome su dati određeni “stepeni ispunjenosti,” od 1 do 10 poena. Stepen ispunjenosti svakog kredita se zatim rangira na  skali od 1 do 3, u zavisnosti od njegovog obima, a u odnosu na nivo važnosti koji ispunjava u oblasti održivosti.