CFD SIMULACIJE

Energo, već osam godina, koristi naprednu tehnologiju simuliranja uz pomoć napredne tehnologije CFD simulacija (Computational Fluid Dynamics) nudeći proizvođačima, arhitektonskim i građevinskim kompanijama, kompletna i pouzdana rešenja koja omogućavaju neposrednu procenu jednog proizvoda, jedne prostorije ili celog objekta iz ugla mehanike fluida i termodinamike. 
Postrojenje General Electric‐a (Firenca, Italija), CFD simulacija 

Ove analize, zahvaljujući vizuelizaciji mehanike fluida i termodinamike, omogućavaju sagledavanje ponašanja prototipa, bio on realan ili virtuelan, dopuštajući razvijanje i usavršavanje nekog proizvoda pre nego što bi bio pušten na tržište. Na taj način se drastično smanjuje broj dodatnih dorada i izmena nakon serijske proizvodnje. 

 
Uz pomoć CFD tehnika se čak i projektovanje KGH instalacija pokazalo mnogo efikasnijim i prilagodljivijim u odnosu na klasične tradicionalnie metode, jer omogućavaju da se na pravi način predvide jako pouzdani podaci u budućem ponašanju instalacija (čak i u više različitih scenarija ili varijanti u isto vreme) kao i potrebnih uslova za adekvatne uslove boravka unutar prostorija.

                             Italijanski Paviljon, Milano EXPO 2015 - Simulacija putanja strujanja vazduha
 
Ovaj pristup omogućava identifikaciju najboljeg izbora koji bi bio optimalan za instalacije dok su još uvek u fazi projektovanja, kako bi njihova realizacija bila bolja sa jasnim nivoima uštede vremena i novca.