SIMULACIJE Prirodnog, veštačkog i komb. osvetljenja

SIMULACIJE Prirodnog, veštačkog i kombinovanog osvetljenja:

U okviru međunarodnih normi, koje se odnose na uštedu energije i zaštitu životne sredine, u mogućnosti smo da simuliramo nivoe osvetljenja unutar objekata kao i njegovih spoljnih površina, kako bi se videli  rezultati  prirodnog, veštačkog i kombinovanog  osvetljenja.  
 
Naše simulacije na pravi način doprinose svim analizama čiji je cilj definisanje veličine i rasporeda svetlosnih izvora, instalirane snage osvetljenja, logike paljenja i procene uticaja eventualnih senki koje bi se postigle uz pomoć roletni ili brisoleja, a koje bi uticalje na osvetljenost prostorija.  
 
Rezultati naših simulacija se koriste kako bi se determinisao "right to light," odnosno odgovarajući pravac svetlosti, za one koji borave unutar zatvorenog prostora.