SIMULACIJE Termodinamičke,Solarnog zračenja i prir. ventilacije

SIMULACIJE Termodinamičke, Solarnog zračenja i prirodne ventilacije:

Od ideje do realizacije projekta možemo intervenisti sa različitim integrisanim softverima, koji su sposobni da vode računa o različitim aspektima koji na prvi pogled deluju kao da pripadaju različitim kategorijama (termičkim, vizuelnim ili u zavisnosti od individualne percepcije temperature) čiji je krajnji cilj da odrede performanse jednog objekta, jednog njegovog dela, ili čak samo jednog zida, što onda dozvoljava jednu “ad hoc” intervenciju nad instalacijama.   
Simulacije pružaju pouzdano predviđanje termofizičkog ponašanja objekta, koja uzimaju u obzir rad uređaja za klimatizaciju, unutrašnjih i spolnih toplotnih opterećenja, osunčanosti i hladovinu, na osnovu stvarnih meteorološkoh podataka i realnih uslova na datom prostoru.
 
Upotrebljeni softveri su jako uspešno odgovorili na testove ASHRAE (bivši Best Test), predstavljajući neka od najpouzdanijih rešenja koja su danas dostupna, kako bi se istražila termodinamička ponašanja objekata.   

Paviljon Italia, Expo Milano 2015 

Simulacije nam omogućavaju jedan vizuelni pristup (jako pouzdan) toplotnom opterećenju objekta, čak i u prisustvu instalacija kao što su klima uređaji, gde se obraća pažnja o unutrašnjim i spoljnim opterećenjima, svetlosti i senke, vetrova kao i meteoroloških podataka. 

Simulacija Solarnog zračenja
Velodrom Maspes Vogorelli, Milano, Italija

Ti podaci o spoljnim uticajima pružaju rezultate satelitskih istraživanja  “Weather  Data Source of U.S. Department of Energy Effciency and Renawable Energy,” zasebno za svaku oblast na našoj Planeti.  


Simulacija prirodnog provetravanja Manastirskiog kompleksa Majke Tereze