GREEN DESIGN

"Zeleno" projektovanje mnogi tumače kao naziv koji je izveden pri projektovanju sistema koji su ekološki orijentisani.  
 
Mi smo više nego ubeđeni da je to ništa drugo nego kvalitetno projektovanje, samim tim što se dobro projektovanje, samo po sebi, utemeljuje i povećava efikasnost, odnosno smanjuje potrošnju energije, eliminišući predimenzionisanost sistema. Sve ovo rezultira sa različitim pozitivnim efektima, među kojima su i oni ekonomski, koji se prikazuju kao jako povoljni prilikom faze realizacije sistema i njegove dalje eksploatacije.   
 
Mi projektujemo KGH sisteme na sledeći način: maksimalnom efikasnošću, korišćenjem obnovljivih izvora energije, ili one koja je nastala ekokompatibilnim sistemima.    
 
Za povećanje efikasnosti KGH sistema (sa osetnim osvrtom na smanjenje troškova prilikom eksploatacije sistema) koristimo napredne softvere za proračune i simulacije u cilju sakupljanja što  više informacija o realno potrebnim nivoima grejanja i hlađenja, koji se postižu tokom jednog dana, a  koji su u skladu sa lokalnim klimatskim uslovima.   
 
U tom smislu, mi projektujemo naše sisteme sledeći smernice i metodologiju međunarodnih sistema ocenjivanja, kao što su:  
 
  • LEED ‐ Leadership in Energy & Environmental Design ‐ Rejting sistem “zelenog” projektovanja   
  • ASHRAE ‐ “zeleno” projektovanje ili održivost pri projektovanju