COMMISSIONING & Commissioning Authority (CxA)

Energo je prva i jedina komapnija u Italiji i Srbiji, a među šest u Evropi, koja je deo AABC Commissioning grupe, sa jednim seritifkovanim Commissioning Authority-jem. 


ENERGO se na efikasan način suočava sa start‐up aktivnostima, prilikom puštanja pogona u rad, intervenišući u svim fazama izvođenja instalacija, počev od početka projektovanja do krajnjeg odobravanja projekta.   

 
Zahvaljujući stečenom iskustvu možemo ponuditi pomoć u bilo kom trenutku. Naše start‐up procedure počinju od faze planiranja projekta i nastavljaju se, uz nadzor i kontrolu, tokom faze izgradnje, gde vršimo i nadzor sistema u prvoj godini rada.  
Kombinacijom sprovedenih istraživanja na terenu i analizom podataka iz projekta, omogućavamo preventivnu identifikaciju problema funkcionalnosti i regulacije.   
 
U mogućnosti smo da obezbedimo kompletnu dokumentaciju za “start up” u skladu sa principima međunarodnih standarda (ASHRAE, SMACNA, i sl.) kao i redosled takve procedure sa planiranjem aktivnosti na terenu i njenim koordinisanjem sa građevinskim aktivnostima.   
 
Pored ovoga, vršimo i projektovanje KGH instalacija na brodovima, za šta posedujemo i najsavremenije merne instrumente.  
 
COMMISSIONING AUTHORITY (za LEED) ‐ u zavisnosti od potrebe može biti Basic ili Enhanced.   

Članovi ENERGO tima imaju direktno stečeno praktično iskustvo kao CxA, čime zadovoljavaju sve LEED kriterijume za puštanje u pogon i za napredno puštanje u pogon (Commissioning i Enhanced Commissioning).