ENERGY AUDIT

Energy Audit, odnosno Energetska revizija i dijagnostika, koju nudi ENERGO, je sistematska procedura koja ima za cilj da obezbedi temeljno razumevanje potrošnje energije u objektu, kako bi se izdvojile i odredile mogućnosti za uštedu energije.  
 
Cilj energetske procene je razumevanje na koji način se energija koristi, šta su uzroci eventualnih gubitaka energije i koje bi se intervencije u tom slučaju mogle sprovesti, u prilog klijentu. Energetska revizija objekta obezbeđuje i izvršavanje sistematskog vrednovanja, kao jedan od glavnih parametara za njenu specifičnu potrošnju i uslove pod kojim se nalazi zgrada i njene  instalacije.  

Pomoću Energetske revizije moguće je

 • Određivanje energetskog bilansa objekta 
 • Opisati procedure prekvalifikacije sistema 
 • Opisati tehničke i ekonomske mogućnosti 
 • Imati uvid u troškove upravljanja 
 • Poboljšanje udobnosti boravka 
 
Tokom dijagnostike se prikupljaju podaci o potrošnji i troškovima energije, tj podaci o električnoj energiji, grejanju, hlađenju, o potrošnji vode (napajanju, vremenu korišćenja itd), kao i svi podaci koji se odnose na objekat tj njegovu konstrukciju (stratigrafiju) i njegovu strukturu. 
Na ovakav način zaokružena energetska slika biva kritički razmatrana kako bi se pronašla mesta u kojima je potrebna intervencija i u kojima je potrebno izvesti određena poboljšanja u pogledu smanjenja potrošnje i troškova energije uz preliminarne procene izvodljivosti.   

 
Dijagnostički prikaz dostavlja sve podatke vezane za potrošnju objekta, troškove koje su u vezi sa osnovnim potrebama, kao i analizu stanja u kome su instalacije.   

Dijagnostika podrazumeva:   
 
 • Merenje termofizičkih i strukturalnih karakteristika objekata.  
 • Termografički izveštaj  
 • Detekciju i analizu energetskih sistema i njihovog operativnog stanja  
 • Analizu nivoa održavanja  
 • Procenu potrošnje energije 
 • Analizu i proveru termoizolacionih sistema 
 • Analizu i proveru sistema za kontrolu rada  
 • Studiju interakcije između potrošača i energetskog sistema

Na kraju, Energetska revizija vam omogućava: Obuhvatanje svih podataka koji su vezani za potrošnju celog objekta, a naročito insistira na analizi postrojenja:

 • Bolje razumevanje i definisanje stvarnih troškova energije  
 • Bolje razumevanje kako se energija upotrebljava  
 • Shvatanje kada se energija koristi  
 • Smanjenje otpadne energije
 • Povećanje efikasnosti
 • Optimizacija snabdevanjem energijom (uključujući obnovljive izvore)

Prikaz intervencija: prikazuje racionalizaciju i optimizaciju potrošnje energije evidentirajući kroz simulacije Energy Modeling‐a potrošnju koja je teoretski poželjna, kao i aktivnosti koje treba da se preduzmu kako bi objekat i njegoive instalacije bile odgovarajuće.  

Četiri faze Energetske revizije:  
FAZA  1 ‐   REVIZIJA “WALK TROUGH”   
FAZA  2  ‐  UTVRĐIVANJE STVARNE POTROŠNJE ENERGIJE   
FAZA  3  ‐  KOMPJUTERSKE SIMULACIJE I REŠENJA UŠTEDE  
FAZA  4  ‐  EMS MERENJA  NA TERENU I IZVEŠTAJI 

Dve naše reference na koje smo posebno ponosni:

UŠĆE Shopping Center - Beograd Srbija - 64.000 kvm
Energetska revizija izvršena 2012.
Ušteda energije za: 16,52 %

Katolički univerzitet - Milano , Italija - 14.000 kvm
Energetska revizija izvršena 2010.
Ušteda energije za: 29,74 %