ENERGETSKO MODELOVANJE

Pružamo usluge Enegetskog Modelovanja objekata, kao i podršku prilikom projektovanja sistema, u cilju dobijanja LEED kredita vezanih za energiju.   
 
Već 7 godina vršimo energetske simulacije sa naprednim softverom za modelovanje prema ASHRAE standardu, koji je pogodan za Energetsko Modelovanje prilikom LEED sertifikacije.   
 
Naše “hands‐on” iskustvo iz oblasti energije sa više od 15 godina istaknutog projektovanja KGH sistema, dovelo nas je na takvu poziciju da možemo da adekvatno odgovrimo na bilo koji  problematičan sistem koji vodi do LEED sertifikacije.  

 
Naše usluge Energetskog modelovanja uključuju:  

 • Dinamičke toplotne simulacije  
 • Simulacije sa uticajem Sunca   
 • Analiza kretanja vazduha (uključujući simulacije prirodne ventilacije)  
 • Simulacije prirodnog i veštačkog  osvetljenja  (sa prirodnim svetlom, veštačkim i kombinovanim osvetljenjem) 
 • CFD (Computational Fluid Dynamics)

 
Pored toga, savetujemo sve LEED AP i relevantne kompanije kao konsultanti, rešavajući, kroz proračune, sve probleme vezane za projektovanje sistema koji treba da se LEED sertifikuju. Izvršavamo sve potrebne aktivnosti za sticanje kredita vezanih za energiju uključenih u Energetsko modelovanje.  
 
LEED sistem sertifikacije podstiče usvajanje integrisanog sistema projektovanja, gde se od samog početka, kao jedno, istovremeno posmatraju, međusobni interaktivni odnosi između zgrada, instalacija, ljudi i spoljašnjeg okruženja.  
 
Cilj ove “integracije” je da se prepozna i produbi međusobna sinergija kako bi se kroz proračune videli svi međ usobni efekti. Iz te tačke gledišta, Energetsko modelovanje je najprikladnije za neposrednu procenu predloženih rešenja, kroz propratne efekate provučene kroz različite scenarije, omogućavajuci vrednovanje efekata kako za pojedinačne kategorije tako i za ceo sistem.   
 
Samo po sebi, korišćenje Energetskog modelovanja može odmah dati neposrednu procenu fenomena neke akcije i njene posledice ili efekta, koji omogućava proučavanje razlicitih “what if” scenarija.   
 
To je važan razlog zbog kojeg je Energetsko modelovanje nezaobilazno prilikom projektovanja instalacionih sistema.  
 
Evo pojedinih primera naših Energetskih modela:  

 • VODAFONE VILLAGE (SERTIFIKOVAN LEED CI SILVER NIVO) 
 • LOGISTČKI CENTAR PROLOGIS (SERTIFIKOVAN LEED CS GOLD NIVO) 
 • PROIZVODNI POGON GENERAL ELECTRIC (TOPLOTNE ANALIZE)   
 • KATOLIČKI UNIVERZITET SACRO CUORE U MILANU (ENERGY AUDIT)  
 • PINACOTEKA, BRERA, SALE NAPOLEONICHE (TOPLOTNA ANALIZA I KOMFORT ŽIVOTNE SREDINE) 
 • BOLNICE U PONTEDERI (KGH PROJEKAT) 
 • SAJAM DEL LEVANTE U BARIJU (TOPLOTNE ANALIZE)  
 • ATELIER SHOWROOM NOTIFY PARIS (KGH I PROJEKAT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA)  
 • EKLEZIJASTIČKI KOMPLEKS SV.MAJKA TEREZA (KGH I PROJEKAT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA)  
 
ENERGO pruža usluge Arhitektonskim ili Građevinskim kompanijama koje zahtevaju projektovanje instalacija koje su orijentisane ka LEED sertifikaciji, pa i LEED AP‐a koji poseduje znanja o Energetskom modelovanju.