PROJEKTOVANJE INSTALACIJA

Energo obavlja usluge projektovanja sa kompletnom grafičkom dokumentacijom (studije izvodljivosti, izrada idejnih, glavnih i izvođačkih projekata) u koordinaciji sa različitim instalacijama (mašinskim i električnim) koje su kompletirane i propraćene sa:  
 
 • Presecima, izvođačkim detaljima  
 • Tenderskom dokumentacijom  
 • Tehničkim specifikacijama 
 • Tehničkim opisima 
 • Algoritmima logike funkcionisanja automatske regulacije  
 • Predmerom
 • Nadzorom radova  
 • Nadzorom i kontrolom projekata izrađenih od strane drugih projektantskih kuća 
 • Nadzorom i kontrolom izvo đača 
 • Predmerom 


Naš tim projektanata je svojim učestvovanjem u raznovrsnim internacionalnim projektima stekao poznavanje glavnih svetskih standarda i normi kao što su: 

 • SNIP Rusija.  
 • BSI Velika Britanija  
 • DIN Nemačka  
 • UNI CEIItalija  
 • ASHRAE SAD  
 • SRPS Srbija


Tipologija projektovanih KGH instalacija:   

 • Sa konstantnom količ inom vazduha 
 • Sa promenljivom količ inom vazduha 
 • Sa promenljivom temperaturom i količinom vazduha 
 

Sistemi sa:   

 • Hladnom vodom  
 • Toplom vodom  
 • Parom  
 • Gasom  
 • Direktnom ekspanzijom 
 • Povraćajem energije 
 • Industrijskom ventilacijom  
 • Upotrebom obnovljivih izvora energije (geotermalnih, solarnih)  


Oblasti rada:   

 • Poslovni i komercijalni objekti  
 • Hoteli 
 • Bolnice  
 • Stambene zgrade  
 • Industrijski objekti  
 • Sportski objekti  
 • Ventilacije tunela  
 • Industrija lekova   (bele  sobe) 
 • KGH Na brodovima i plovnim objektima 


Projektujemo sa istim pažnjom i nivoima detaljnosti sledeće mašinske instalacije:   

 • Protivpožarne sisteme (sprinkler i hidrantski sistemi).  
 • Instalacije za sanitarnu i otpadnu  vodu 
 • Gasne instalacije 


Projektujemo i električne instalacije:   

 • Električni sistemi srednjeg i niskog napona 
 • Specijalni sistemi za nadzor i dojavu požara  
 • Fotonaponski paneli 
 • Sistemi za zaštitu od udara groma  
 • Instalacije osvetljenja (unutrašnjeg, spoljnog, dekorativnog i osvetljenja sportskih objekata)  
 • Energetske (instrumentalna analiza mreže)   
 • Zakonski normativi (područja podložna eksplozijama, udaru groma, itd)   
 • Preliminare analize i studije izvodljivosti