LEED® SERTIFIKACIJA

Proof of LEED®ership; mala igra reči, koja ima za cilj da prikaže naš profesionalizam prilikom poslovanja:  

 • USGBC Faculty™  (ima ih samo 3 u Europi, a 106 u svetu)
 • USGBC EDUCATION PARTNER™ - Energo je jedina kompanija u Srbiji i Italiji i jedna od nekoliko u Evropi, kojoj je autorizovano da predaje po zvaničim USGBC Kursevima.
 • CxA CERTIFICATED  – Energo je prva i jedina komapnija u Italiji i Srbiji, a među šest u Evropi, koja je deo AABC Commissioning grupe, sa jednim seritifkovanim Commissioning Authority-jem. 
 • GBCI EDUCATION PROVIDER - Energo je zvanični GBCI Education Provider, koji radi sa ciljem unapređenja razvoja građevinske industrije i profesionalaca za LEED, kroz svoje obrazovne programe visokog kvaliteta. Naši programi su posebno prilagođeni za ovaj region.
 • LEED AP  - Energo ima svog LEED AP-a od februara 2008. godine.
 • DIREKTNO ISKUSTVO I POZNAVANJE LOKALNIH REGULATIVA - Energov radni tim je konstantno uključen u sve protokole LEED Sertifikacije (NC, CS, CI, EBOM etc.) a poseduje i veliko poznavanje različitih lokalnih regulativa
 • NC, CS, CI, EBOM, School, Homes, etc  - Posedujemo praktično isksutvo za sve LEED Protokole.
 • ENERGY MODELLING & SIMULACIJE OSVETLJENJA, usluge koje pružamo svojim klijentima iz prve ruke.Naše veštine prilikom LEED sertifikacije:    


 • KNOW HOW:  Mi “znamo kako" da sakupimo poene za svaki Kredit.  
 • ISKUSTVO I PROFESIONALIZAM: Svi zaposleni u našoj kompaniji su inženjeri sa visokim stepenom profesionalnog  iskustva na međunarodnom nivou. 
 • ALATI KOJE KORISTIMO: Koristimo napredne softvere za simulaciju, Energetskog modelovanja i CFD Simulacije. 
 • INTEGRISANO PROJEKTOVANJE: Je naš standardni pristup projektovanju.  
 • ENERGETSKA EFIKASNOST: Je uvek naša smernica pri projektovanju.Naše glavne reference: 

 • ENERGO je upravljao procesom sertifikacije za trenutno najveći LEED® Commercial Interior na svetu, ostvarivši srebrni (Silver) nivo, koji je istovremeno i najveći objekat koji je do sad  sertifikovan  po LEED® standardu u Italiji: VODAFONE VILLAGE, MILANO 
 • ENERGO je upravljao procesom sertifikacije za prvi LEED® Core & Shell objekat u Italiji  ostvarivši zlatni (Gold) nivo: PROLOGIS LOGISTIC CENTER, SETTIMO TORINESE
 • ENERGO je registrovao i trenutno vodi projekat za sertifikaciju prvog registrovanog LEED® for  Homes projekta koji je autorizovan u Evropi od strane USGBC‐a: LUŠTICA BAY, TIVAT, CRNA  GORA 


Trenutno radimo na još 15 projekata za LEED® sertifikaciju, širom Evrope.  Na svim projektima kojima smo rukovodili obavili smo Energetsko Modelovanje, a tamo gde je bilo izvodljivo, bili bi pokriveni i CxA puštanja pogona u rad (Commissioning) za Osnovni ili  Napredni nivo. Pored toga, bili smo konsultanti svim preduzećima i projektantima, kako u fazi  projektovanja, tako i realizacije objekata.      
  
Od 2008. obavljamo proces sertifikacije i konsaltinga u oblasti LEED®  sertifikacije, čime smo stekli iskustvo primenljivo u praksi u sveobuhvatnom procesu projektovanja, pa sve do samog dobijanja sertifikata po svim protokolima (USGBC i GBC Italia).  
 
ENERGO je akreditovani član Američkog US Green Building Council‐a, a bio je i prva konsultantska kompania u Italiji koja je akreditovala sopstvenog LEED® AP‐a (februara 2008.). Imamo prvog i još uvek, jedinog USGBC Faculty ‐a u Italiji (postoji 109 faculty‐a na svetu, od čega  su samo 4 u Evropi, na preko 160 000 LEED® profesionalaca na svetu).   
 
Jedina smo kompanija u Srbiji i Italiji, a među malobrojnim u Evropi, koje su prepoznate od USGBC Education Partner™‐a, čime smo ovlašćeni da predajemo  prema zvaničnim obrazovnim programima USGBC‐a.  

Energo je potvrdio svoju posebnost i jedinsvenost na Evropskom nivou. 

 

Naše usluge:


 • Obavljanje odgovarajućih procesa sa ciljem dobijanja LEED Sertifikata (za verzije USGBC kao i GBCItalia)
 • Konsultantske usluge u okviru LEED-a obezbeđene od strane našieg stručnog LEED Accredited Professional-a:
  • za kompanije – informacije u vezi sa LEED protokolom i Sertifikacijom, tehničke konsultantske usluge za procenu stepena ispunjavanja kriterijuma proizvoda po zahtevima LEED Kredita.
  • za profesionalce  - informacije u vezi sa LEED protokolom za Arhitektonske studije – informacije u vezi sa LEED protokolom, specifikacija sa ilustracijom obavljenog procesa Sertifikacije 
  • za finalne klijente - informacije u vezi sa protokolom i sertifikacijom LEED i odgovarajućim troškovima

 • Studija izvodljivosti za LEED Sertifikaciju
 • Tehničke specifikacije za građevinske kompanije za realizaciju projekata koji treba da se sertifikuju po LEED standardima 
 • Korišćenje Energy Modelling-a originalnim odgovarajućim Softverima
 • Commissioning Authority 
 • Tehnička podrška priliko izvođenja građevinskih radova ili u fazi projektovanja, objekata koji treba da se sertifikuju po LEED standardima

U“zelenoj” industriji u kojoj mnogi rade samo "greenwashing,"  
Energo nudi konsultantske usluge zasnovane na čvrstim iskustvima konkretnih dela, a ne reči.