WELL TRAINING COURSES

If you want to attend our Courses, or just organize a Course in your town,
please fill out the following REGISTRATION FORM:

Course Location: *
Course Level: *
Ime: *
Prezime: *
Kompanija:
PIB:
Adresa: *
Adresa 2:
Grad: *
Država / Opština: *
Poštanski broj: *
Država: *
Sajt Kompanije:
Email: *
Telefon:
Mobilni telefon: *
Beleške:  
Send

Privacy Policy: We use personal information to allow us to process your service requests and send out newsletters to inform you about our services. We will not disclose your personal information to any third party unless you have consented to such disclosure or where we are required to do so by law. If you have any further concerns about security, please email us at info@energogroup.com.
Beograd
Kotor
Ljubljana
Milano
Rijeka
Skoplje
Solun

Prices for Courses

Name of courses Price 1 Price 2
1: LEEDv4 Introduction & Basics 110 EUR 150 EUR
2: LEEDv4 Core & Concepts + LEED GA Exam PREPARATION 230 EUR 270 EUR
3: LEEDv4 Building design & Construction (BD+C) 230 EUR 270 EUR
4: LEED Existing Building + Operation & Maintenance (O+M) 230 EUR 270 EUR
WELL Course - Understanding the WELL Building Standard™ (full day workshop) 180 EUR 220 EUR
WELL Course - Understanding the WELL Building Standard™ (half day workshop) 110 EUR 150 EUR
Notes:*
  • prices are in EUR
  • Price 1 (Early Bird) - Price is valid up to 5 days before the event starts
  • Price 2 - full price

:

LEED® KURSEVI

USGBC OFFICIAL LEED TRAINING COURSES 
najnovije LEEDv4 verzije

Kompanija Energo, U ulozi Education Partner-a Saveta zelene gradnje SAD (USGBC Education Partner™), organizuje, širom Evrope, LEED edukativne kurseve za profesionalce koji se interesuju u Zelenu gradnju.

Kursevi pružaju kredite za LEED GA/AP ispite kao i za CMP.

USGBC, kao organizacija koja je razvila LEED sistem, predstavlja osnovni izvor za edukaciju u oblast Zelene gradnje. USGBC pruža najinovativnije obrazovanje i najkvalitetniju obuku iz oblasti LEED-a za profesionalce, bilo da je u pitanju priprema za LEED ispite, održavanje nivoa znanja, nalaženje  podrške  za  LEED projekte, ili produbljivanje znanja o LEED-u i Zelenoj gradnji. 

Sadržaj  nastavnog  programa i materijal su razvijeni, održavani i u vlasništvu USGBC-a. Ovi programi su globalno dostupni preko zvanično licenciranih USGBC Education Partner™-a i predaju ih isključivo USGBC Faculty™ predavači.

USGBC Faculty™  titulu nose iskusni stručnjaci u zelenoj gradnji koji su jedini autorizovani da predaju prema obrazovnim programima Saveta zelene gradnje SAD (USGBC). Sa stotinama kurseva godišnje, u celom svetu, Faculty su u prvim redovima pokreta zelene gradnje. Oni, svake godine, obrazuju hiljade polaznika o načinima primene i vrednostima prakse zelene gradnje i prestižnog LEED sistema sertifikacije objekata.


WEBINAR
nova opcija LEED edukacije

Neke od naših kurseva, zvanično priznatih i odobrenih od strane USGBC-a, možete pratiti u formi webinara direktno na sajtu USGBC-a klikom na sledeći link:Sadržaji Kurseva
Osnovne infomracije možete videti u nastavku

          

1: LEEDv4 Introduction & Basics (Green Building basics in LEED)
Trajanje kursa:  4h 
Nivo pripreme: Interesovanje i/ili razumevanje načela zelene gradnje
Uvodni kurs predstavlja osnov i adekvatan je za one učesnike koji su već upoznati sa predhodnim verzijama LEED-a (LEED v1.0, LEED v2.0, LEED v2.2, LEED 2009) ali i za one polaznike koji se sa LEED sertifikacijom Zelenih zgrada susreću prvi put i žele da grade svoje znanje pravilnim redosledom.
Više informacija o ovom Kursu nađite ovde.

2: LEED Core & Concepts + LEED GA Exam PREPARATION
Trajanje kursa:  8.5h (7 CE sati)
Nivo pripreme:  Razumevanje
LEED Core & Concepts predočava polaznicima osnove i suštinu zelene gradnje.
Zvanje LEED GA (Green Associate) – „Zeleni saradnik“ namenjen je profesionalcima čiji je cilj da se kvalifikuju kao stručnjaci u oblasti teorije održive prakse. Ovi kredencijali potvrđuju posedovanje osnova u oblasti „zelenog“ projektovanja i izvođenja objekata. LEED GA je zvanje koje predstavlja najbolji uvod u oblast zelene gradnje i prvi obavezni korak u procesu LEED akreditacije.
Više informacija o ovom Kursu nađite ovde.

3: LEED Building Design & Construction (BD+C)
Trajanje kursa:  8.5h (7 CE sati)
Nivo pripreme:  Razumevanje / Implementacija
LEED AP (LEED Akreditovani Profesionalac) BD+C (Building Design and Construction) je najpopularnija LEED Akreditacija,  koja pruža specijalizaciju za projektovanje i izgradnju zelenih zgrada komercijalne i stambene namene kao i za objekte u ugostiteljstvu.
Više informacija o ovom Kursu nađite ovde.

4: LEED Existing Building + Operation & Maintenance (O+M)
Trajanje kursa:  8.5h (7 CE sati)
Nivo pripreme:  Razumevanje / Implementacija
LEED v4 Existing Building + Operation & Maintenance (O+M) je kurs specijalno osmišljen za postojeće objekte. Predstavlja vid specijalizacije koja u Evropi sve više dobija na značaju. Kako “Stari kontinent” raspolaže sa velikim i raznovrsnim nasleđem objekata svih namena, u porastu je i broj registrovanih objekata u LEED O+M kategoriji.
Više informacija o ovom Kursu nađite ovde.
Pratite naše Webinare na zvaničnom 
USGBC sajtu klikom na sledeći link:WELL Kursevi

WELL Building Standard™ pruža priliku da se dizajnira i gradi s fokusom na ljude, što direktno podržava privredu u sveobuhvatnoj nameri da se zaštiti ljudsko zdravlje, što i jeste razlog zašto WELL Standard polako osvaja građevinsku industriju. WELL Standard zapravo predstavlja kombinaciju najboljih praksi iz građevine, arhitekture i dizajna zarad optimalno zdravog i prijatnog ambijenta za sve korisnike. 

Energo organizuje WELL kurseve širom Evrope, kako bi predstavili benefite ovog standarda. Ovi kursevi su razvijeni i ažurirani od strane Međunarodnog WELL građevinskog instituta pod pokroviteljstvom USGBC (United States Green Building Council), a Energo je zvanični Edukacioni Partner i provajder ovih kurseva.

Ovi kursevi su pre svega namenjeni profesionalcima koji žele obuku za WELL ispit,  da održe nivo znanja ili da prodube znanje o WELL-u i njegovim benefitima, ali i svim entuzijastima koji žele pozitivno da utiču na ljudsko zdravlje kroz dizajn zgrada.

WELL građevinski standard je dizajniran da besprekorno funkcioniše sa ostalim rejting sistemima Zelene gradnje, pre svega sa LEED® sertifikacionim sistemom, koji skupa čine mehanizam za unapređenje celokupne okoline.

Upcoming Courses